Listopad się skończył, a wraz z nim zajęcia w ramach Pracowni Integracji Twórczej… Pora teraz na wielki finał i wystawę wszystkich prac, które powstały!

Przez cały miesiąc dwukrotnie spotykaliśmy się z aż trzema grupami na zajęciach ceramicznych prowadzonych przez Natalię Genderę oraz trzy razy na zajęciach plastycznych z Agnieszką Wilczyńską-Urbanowską. Powstało wiele prac, które teraz każdy chętny będzie mógł obejrzeć oraz przekonać jak uniwersalnym sposobem komunikacji jest język sztuki i że dla sztuki nie istnieją bariery.

Serdecznie zapraszamy w niedzielę 4 grudnia o godzinie 14.00 do odwiedzenia sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach, gdzie podczas gminnych mikołajek będzie można zobaczyć jak twórczo integrowaliśmy się, a uczestnicy warsztatów po wystawie będą mogli odebrać wykonane prace i ozdobić nimi swoje domy.

Celem projektu była twórcza integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że mamy wspaniałych mieszkańców, którzy chcą się wspólnie rozwijać twórczo i wiecie co? Będzie nam tych spotkań brakować… Dziękujemy, że byliście z nami i mamy nadzieję, że jeszcze nie raz coś razem „zmalujemy”!

Program Aktywności Lokalnej pt. „Pracownia Integracji Twórczej” Fundacji Mamut wykonywany w ramach projektu pt. „Asy Wolontariatu” realizowanego przez Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Projektu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

wystawa-praca-plastycznych-i-ceramicznych-pit