na dobry

News nr 3 z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Z dniem 15 sierpnia 2016 r. zakończyła się realizacja projektu „Na dobry Start”, który polegał na wyposażeniu Fundacji Mamut w nowy sprzęt biurowy i szkoleniowy, niezbędny do prowadzenia działalności statutowej organizacji.

Problemem wielu młodych organizacji pozarządowych na początku swojej działalności jest brak podstawowego wyposażenia biurowego m.in. sprzętu komputerowego. W ramach projektu udało się zakupić notebooka wraz z torbą, oprogramowaniem księgowym i antywirusowym, który pozwoli nam prowadzić mobilne biuro, finanse, gromadzić dane organizacji oraz skutecznie komunikować się z odbiorcami naszych działań. Dzięki urządzeniu wielofunkcyjnemu, które również zakupiliśmy zmniejszymy koszty wydruków oraz zwiększymy ilość materiałów dla uczestników np. na warsztaty artystyczne. Jako, że chcemy nieustannie doskonalić swoje umiejętności, szkolić wolontariuszy i siebie samych, zakupiliśmy niezbędny „zestaw” szkoleniowy, który składa się z tablicy flipchart, bloków papieru i markerów. Ostatnią potrzebą, na jaką ten projekt odpowiadał, to problem promocji młodych organizacji, które na samym początku działalności są niewidoczne, przez co mało wiarygodne dla społeczności lokalnych, przyszłych darczyńców i sponsorów. Projekt pozwolił nam na zakup wizytówek, buttonów z logiem fundacji oraz plakatów promocyjnych.Głównym celem projektu było wprowadzenie wysokich standardów i podwyższenie efektywności pracy organizacji. Celem szczegółowym było stworzenie optymalnych warunków do samorozwoju (członków i wolontariuszy) oraz promocji fundacji. Zadanie realizowany było od 15.06.2016 r. do 15.08.2016 r.

Wierzyliśmy, że jako fundacja założona na terenie gminy wiejskiej, jak i działająca dla małych społeczności, będziemy mieli równe szanse na starcie i w dostępie do podstawowych narzędzi pracy i udało się! Dziękujemy!

 << Zadanie zrealizowane w ramach projektu „OdDOLNY ŚLĄSK”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, realizowanego przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich i Fundację „Wrzosowa Kraina”. >>

panel z logotypami oddolny

News nr 2 z dnia 8 lipca 2016 r.

Jesteśmy młodą organizacją pełną pomysłów i zapału do pracy, jedyne czego nam aktualnie brakuje, to zaplecza sprzętowego: biurowego, szkoleniowego i promocyjnego. To wszystko się niebawem zmieni – dzięki projektowi „Na dobry start!”

u informatykaNiedawno informowaliśmy o tym, że dostaliśmy grant na nasz projekt, a teraz przyszła kolej na jego realizację. Jesteśmy po konsultacjach z informatykiem, w celu doboru najlepszego sprzętu komputerowego i oprogramowania antywirusowego. W międzyczasie grupa projektowa, dzięki gościnności Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach, zebrała się już trzy razy. Na poszczególnych spotkaniach szczegółowo omówiliśmy budżet i harmonogram projektu, następnie przedstawione zostały oferty sprzętów oraz projekty graficzne materiałów promocyjnych fundacji takich, jak: wizytówki, plakaty i buttony.

Ponadto planujemy już pierwsze szkolenia zarządu i wolontariuszy, do którychzebranie grupy projektowejwykorzystamy sprzęt komputerowo-biurowy sfinansowany dzięki grantowi oraz wkładowi własnemu fundacji. Co kupimy dzięki grantowi? Będzie to między innymi laptop, laserowe urządzenie wielofunkcyjne, program antywirusowy, program księgowy, tablica szkoleniowa flipchart z akcesoriami, materiały promocyjne oraz biurowe.

Projekt „Na dobry start!” zapewni fundacji naprawdę dobry start w działalność statutową naszej organizacji, byśmy bez barier moglianimować, wpierać oraz tworzyć warunki dla rozwoju kultury i sztuki w małych społecznościach lokalnych.

<< Zadanie zrealizowane w ramach projektu „OdDOLNY ŚLĄSK”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, realizowanego przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich i Fundację „Wrzosowa Kraina”. >>panel z logotypami oddolny

News nr 1 z dnia 7 czerwca 2016 r.

na dobry startcdrKolejna dobra wiadomość! Otrzymaliśmy grant w wysokości 4100 zł na projekt „Na dobry START”, który polega na wyposażeniu Fundacji Mamut w nowy sprzęt biurowy i szkoleniowy, niezbędny do prowadzenia działalności statutowej organizacji. Głównym celem projektu jest wprowadzenie wysokich standardów i podwyższenie efektywności pracy organizacji. Zadanie realizowane będzie od 15.06.2016 r. do 15.08.2016 r.

Środki finansowe pochodzą z projektu OdDolny Śląsk realizowanego w partnerstwie przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich i Fundację Wrzosowa Kraina, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
panel z logotypami oddolny