Realizację projektu rozpoczęliśmy na przełomie czerwca i lipca wewnętrznym spotkaniem organizacyjnym: zaprojektowaliśmy logotyp, zaproszenia oraz plakaty informujące o projekcie i naborze na warsztaty teatralne.

9 lipca ruszyła strona internetowa na portalu społecznościowym, za sprawą której informowaliśmy o działaniach i zachęcaliśmy do uczestnictwa po przez zamieszczanie wiadomości i plakatów. Jako, że projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych, kolejnym krokiem było określenie ilu ich jest i gdzie mieszkają, aby móc osobiście dostarczyć zaproszenia, opowiedzieć o projekcie i zaprosić na spotkanie organizacyjne. W ten sposób dotarliśmy do wąskiej grupy odbiorców jakimi są osoby niepełnosprawne z terenu całej naszej gminy. Spotkanie organizacyjne dla uczestników odbyło się 30 lipca. Przyszło niewiele osób, ale wystarczająco, aby zbudować grupę teatralną. Wszyscy poznali instruktorkę Agnieszkę Wilczyńską-Urbanowską, która wprowadziła nas potem w świat teatru. Na pierwsze warsztaty (14.08.) zaprosiliśmy wszystkich do parku w Radwanicach na ognisko. Cel: integracja uczestników oraz przełamanie barier komunikacyjnych i społecznych. W związku z upałami i zagrożeniem pożarowym, ognisko zamieniliśmy na grilla. Były zadania aktorskie, gorąca kiełbaska, litry chłodnych napojów oraz domowe ciasto. Frekwencja również dopisała, ponieważ przyszło ok. 30 osób.

21 sierpnia spotkaliśmy się znowu, tym razem w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach na warsztatach teatralnych. Od tego czasu odbywały się one już regularnie w każdą środę o 18:00 w GOKu. Poprzez ćwiczenie różnych form wyrazu uczestnicy warsztatów oraz instruktor poznawali możliwości każdego z osobna, dzięki czemu wyłaniał się zarys spektaklu, który w ostateczności był wypadkową dwóch czynników – wizji reżysera oraz aktorów.

Pod koniec września ruszyły próby do spektaklu, a równolegle do nich rozpoczęły się warsztaty języka migowego (22 września). Intensywna nauka języka migowego prowadzona przez niesłyszącego certyfikowanego lektora PJM trwała dwa miesiące. Uczestnicy w przyjaznej atmosferze poznali podstawy komunikacji z osobami niesłyszącymi. 10 listopada odbyło się uroczyste zakończenie warsztatów języka migowego. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom. Następnie odbył się integracyjny wieczór filmowy dla obu grup (teatralnej i migowej).

Dzień przed spektaklem (14.11) aktorzy ruszyli w teren z happeningiem. W centrum Radwanic rozdawali buttony oraz ulotki – zapraszając mieszkańców na spektakl. 15.11 odbyła się premiera spektaklu „Migawki”. Jedna z sal w GOKu, z powodu braku warunków – została zaaranżowana na salę widowiskową ze sceną i 80 miejscami na widowni. Frekwencja dopisała i po godzinie 18 ciężko było znaleźć wolne miejsca. Spektakl, choć oparty głównie na symbolach, poruszył wielu (część widowni nie kryła łez) dobitnie pokazał, że niepełnosprawni są pełnoprawnymi członkami społeczności. Dzięki wykorzystaniu j. migowego był zrozumiały dla osób niesłyszących obecnych na widowni. Po gromkich brawach nastąpiło uroczyste zakończenie, a aktorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Następnie wszyscy zostali zaproszeni do drugiej sali na wernisaż fotografii „Tolerancja:podaj dalej” oraz poczęstunek z tortem i racami w roli głównej. Okazało się, że to nie koniec projektu. Ze spektaklem „Migawki” pojechaliśmy 20.11 na Dolnośląski Integracyjny Festiwal Teatrów Amatorskich „Kobierzycki Arlekin” i… zdobyliśmy główną nagrodę! Uczestnicy projektu zżyli się ze sobą, dlatego planują dalej działać i zachęcać innych niepełnosprawnych do włączenia się w życie kulturalne.

Koordynator projektu: Kasia Stefan