Z dniem 15 sierpnia 2016 r. zakończyła się realizacja projektu „Na dobry Start”, który polegał na wyposażeniu Fundacji Mamut w nowy sprzęt biurowy i szkoleniowy, niezbędny do prowadzenia działalności statutowej organizacji.

Problemem wielu młodych organizacji pozarządowych na początku swojej działalności jest brak podstawowego wyposażenia biurowego m.in. sprzętu komputerowego. W ramach projektu udało się zakupić notebooka wraz z torbą, oprogramowaniem księgowym i antywirusowym, który pozwoli nam prowadzić mobilne biuro, finanse, gromadzić dane organizacji oraz skutecznie komunikować się z odbiorcami naszych działań. Dzięki urządzeniu wielofunkcyjnemu, które również zakupiliśmy zmniejszymy koszty wydruków oraz zwiększymy ilość materiałów dla uczestników np. na warsztaty artystyczne. Jako, że chcemy nieustannie doskonalić swoje umiejętności, szkolić wolontariuszy i siebie samych, zakupiliśmy niezbędny „zestaw” szkoleniowy, który składa się z tablicy flipchart, bloków papieru i markerów. Ostatnią potrzebą, na jaką ten projekt odpowiadał, to problem promocji młodych organizacji, które na samym początku działalności są niewidoczne, przez co mało wiarygodne dla społeczności lokalnych, przyszłych darczyńców i sponsorów. Projekt pozwolił nam na zakup wizytówek, buttonów z logiem fundacji oraz plakatów promocyjnych.Głównym celem projektu było wprowadzenie wysokich standardów i podwyższenie efektywności pracy organizacji. Celem szczegółowym było stworzenie optymalnych warunków do samorozwoju (członków i wolontariuszy) oraz promocji fundacji. Zadanie realizowany było od 15.06.2016 r. do 15.08.2016 r.

Wierzyliśmy, że jako fundacja założona na terenie gminy wiejskiej, jak i działająca dla małych społeczności, będziemy mieli równe szanse na starcie i w dostępie do podstawowych narzędzi pracy i udało się! Dziękujemy!

 << Zadanie zrealizowane w ramach projektu „OdDOLNY ŚLĄSK”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, realizowanego przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich i Fundację „Wrzosowa Kraina”. >>

panel z logotypami oddolny